تعداد مقالات: 268
77. ارزیابی تناسب اراضی به روش‌های فازی شبیه‌سازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای گندم آبی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-159

10.22092/ijsr.2016.106717

سیدعلیرضا سیدجلالی؛ فریدون سرمدیان؛ مهدی شرفاء


79. اثرات کودهای آلی، گاوی و اوره برانباشتگی کادمیوم و رشد گیاه خرفه (Portulaca eoleracea)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 403-415

10.22092/ijsr.2017.109259

سیف‌اله فلاح؛ فتانه سلطانی‎نژاد؛ محمودرضا تدین


80. بررسی تغییرات مکانی عناصر غذایی در خاک و برگ تاکستان‌های شهرستان خدابنده با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-59

10.22092/ijsr.2017.110344

مهدی طاهری؛ سمیرا واحدی؛ محمد عباسی؛ تورج خوش زمان؛ اسماعیل سهرابی


82. اثر زئولیت و سیلیکات کلسیم بر تحمل شوری در دو رقم کلزا

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 353-361

10.22092/ijsr.2017.113730

سید شهریار قریشی اصل؛ حسین زاهدی؛ یونس شرقی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مهرداد مرادی قهدریجانی


83. روش تحلیل داده‌های ترکیبی برای تشخیص وضعیت عناصر غذایی کم‌مصرف با رویکرد تعادل عناصر در چغندر‌قند پاییزه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 497-508

10.22092/ijsr.2018.115840

عبدالمحمد دریاشناس؛ مجید بصیرت؛ علی رضا پاک‌نژاد؛ سروش دریاشناس


84. تأثیر بقایای سه گونه گیاهی و بیوچار آنها بر برخی ویژگی‌ها و وضعیت پتاسیم یک خاک آهکی

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-36

10.22092/ijsr.2018.116557

مهدی نجفی قیری؛ حمیدرضا بوستانی؛ علیرضا محمودی


85. تأثیر مدیریت مصرف کود و آب بر عملکرد و کیفیت خرمای مجول

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 177-187

10.22092/ijsr.2018.117040

حجت دیالمی؛ عبدالامیر رهنما؛ اسماعیل راهخدایی


86. تعیین و اعتبارسنجی نرم‎های تشخیص عناصر غذایی برای گندم در منطقه مغان

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 319-329

10.22092/ijsr.2018.117822

ابولفضل گیگلوی؛ عادل ریحانی تبار؛ نصرت‎اله نجفی


87. ارزیابی کارآیی مدل‌های نفوذ آب به خاک تحت تأثیر روش های خاک‌ورزی و مدیریت بقایا در تناوب گندم-ذرت

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 457-469

10.22092/ijsr.2019.118555

جهانبخش میرزاوند؛ عبدالمجید ثامنی؛ سید علی اکبر موسوی؛ صادق افضلی نیا؛ نجفعلی کریمیان


88. تعیین حد بحرانی فسفر خاک برای لوبیا

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-35

10.22092/ijsr.2019.119053

محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور


89. اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و فسفر بر برخی خصوصیات خاک و گیاه کینوا

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 155-166

10.22092/ijsr.2019.119757

سمانه خلیلی؛ امیر بستانی؛ محمود باقری


91. تأثیر زیرشکنی و روش‌های خاک‌ورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد آفتابگردان

دوره 28، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 277-584

10.22092/ijsr.2014.120339

محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ حمید‌رضا سالمی؛ مختار میران‌زاده


93. اثر آلودگی کادمیم خاک بر شاخص‌های رشد اسفناج و تربچه

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 521-530

10.22092/ijsr.2014.100021

فرناز آزادی؛ علی کسرائیان؛ نجفعلی کریمیان


95. شبیه سازی آبشویی خاک شور با استفاده از نرم افزار Hydrus2D

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-57

10.22092/ijsr.2015.101392

ملیحه کرمی؛ معصومه فراستی؛ رامین ملکی


96. ارزیابی کارایی الگوریتم مدیریت داده‌ها به روش گروهی (GMDH) برای پیش‌بینی شاخص‌های نگهداری آب در خاک‌های شالیزاری

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 175-188

10.22092/ijsr.2015.102211

ناصر دوات‌گر؛ علیرضا سپاسخواه؛ محمدرضا نیشابوری؛ لیلا رضائی؛ حسین بیات؛ نادر نریمان‌زاده


97. توزیع اجزای فسفر معدنی در خاک آهکی تیمار شده با کود مرغی و فسفر در زمان‌های مختلف خواباندن

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 297-308

10.22092/ijsr.2015.103438

مجید حجازی مهریزی؛ مرضیه آیینه حیدری؛ فاطمه عباس‌زاده


100. گیاه پالایی کروم شش ظرفیتی در خاک‌های آلوده با استفاده از گیاه خرفه (Portulaca oleracea)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 161-172

10.22092/ijsr.2016.106718

الهام عزیزی؛ راهله رهباریان؛ آتنا میربلوک