اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 512
تعداد پذیرش 174
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 276
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 122

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 274
تعداد مشاهده مقاله 142761
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 194728
آمار میانگین زمان داوری
زمان پذیرش 337 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 0 روز
درصد پذیرش 32.83 %