نویسنده = محمد هادی فرپور
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کربن آلی، کربنات کلسیم فعال و رس بر فسفر قابل جذب در برخی خاک‌های آهکی استان کرمان

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 181-195

10.22092/ijsr.2019.119759

هدی حسینی؛ مجید فکری؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمودآبادی


2. پیش‌بینی برخی ویژگی‌های خاک به روش طیف‌سنجی مرئی– مادون قرمز نزدیک در منطقه بردسیر کرمان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 231-242

10.22092/ijsr.2018.117044

نجمه رسولی؛ محمد هادی فرپور؛ فاطمه خیامیم؛ حجت الله رنجبر


3. ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با خصوصیات فیزیکو شیمیایی و کانی‌شناسی رسی خاک‌های دشت قره باغ در استان فارس

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 315-327

10.22092/ijsr.2017.113116

غلامرضا زارعیان؛ محمد هادی فرپور؛ مجید حجازی؛ اعظم جعفری