نویسنده = محمدرضا مصدقی
تعداد مقالات: 3
1. اثر آب شور و سدیمی بر برخی ویژگی‌های هیدرولیکی در خاک‌های لومی‌رسی و لومی‌شنی

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 115-125

10.22092/ijsr.2019.119060

افروز تقی‌زاده قصاب؛ آزاده صفادوست؛ محمدرضا مصدقی


2. اثرات آلودگی نفتی بر آب‌گریزی و منحنی مشخصه رطوبتی دو خاک با بافت متفاوت

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-96

10.22092/ijsr.2018.116564

الناز کامل؛ آزاده صفادوست؛ محمدرضا مصدقی


3. ارزیابی تأثیر آلودگی نفتی بر شدت آب‌گریزی خاک در بختیاردشت اصفهان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 359-369

10.22092/ijsr.2015.103509

نسرین سعادتی؛ ناصر دواتگر؛ محسن رودپیما؛ محمدرضا مصدقی؛ عبدالامیر بستانی