دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 117-241 
5. ارزیابی کارایی الگوریتم مدیریت داده‌ها به روش گروهی (GMDH) برای پیش‌بینی شاخص‌های نگهداری آب در خاک‌های شالیزاری

صفحه 175-188

10.22092/ijsr.2015.102211

ناصر دوات‌گر؛ علیرضا سپاسخواه؛ محمدرضا نیشابوری؛ لیلا رضائی؛ حسین بیات؛ نادر نریمان‌زاده