کلیدواژه‌ها = کریجینگ
تعداد مقالات: 5
1. بررسی پراکنش فلزهای سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه سرب و روی زنجان

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 627-639

10.22092/ijsr.2018.115952

یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ محمدرضا یافتیان


2. ارزیابی سه روش زمین‌آماری در تخمین برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و تأثیر تراکم نمونه‌برداری بر پارامترهای تغییرنما

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 457-473

10.22092/ijsr.2017.109263

چنگیز سعدی‌پور؛ محسن رود‌پیما؛ علیداد کرمی؛ ناصر دواتگر؛ سیده مریم صلاح‌الدین