کلیدواژه‌ها = پیش‌پردازش طیفی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی برخی ویژگی‌های خاک به روش طیف‌سنجی مرئی– مادون قرمز نزدیک در منطقه بردسیر کرمان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 231-242

10.22092/ijsr.2018.117044

نجمه رسولی؛ محمد هادی فرپور؛ فاطمه خیامیم؛ حجت الله رنجبر