کلیدواژه‌ها = شاخص کیفیت فیزیکی خاک
تعداد مقالات: 1
1. اثرات آلودگی نفتی بر آب‌گریزی و منحنی مشخصه رطوبتی دو خاک با بافت متفاوت

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-96

10.22092/ijsr.2018.116564

الناز کامل؛ آزاده صفادوست؛ محمدرضا مصدقی