کلیدواژه‌ها = آمار فضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکنش فلزهای سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه سرب و روی زنجان

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 627-639

10.22092/ijsr.2018.115952

یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ محمدرضا یافتیان