کلیدواژه‌ها = آمینوکلات روی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول پیاز در اثر برگ‌پاشی با منابع مختلف روی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 559-572

10.22092/ijsr.2018.115894

محمدرضا رفیع؛ امیرحسین خوش گفتارمنش؛ حسین شریعتمداری؛ عبدالستار دارابی