نویسنده = فریدون سرمدیان
تعداد مقالات: 4
1. تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از مدل جنگل‌های تصادفی در منطقه آبیک، استان قزوین

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 393-402

10.22092/ijsr.2018.117828

سیدعرفان خاموشی؛ فریدون سرمدیان؛ علی کشاورزی


4. مقایسه شاخص‌های اراضی اصلاح شده و اصلاح نشده در روش پارامتری ارزیابی تناسب اراضی

دوره 28، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 127-141

10.22092/ijsr.2014.120157

سیدعلیرضا سیدجلالی؛ فریدون سرمدیان؛ مهدی شرفاء