دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 115-236 
6. اثر افزایش شوری آب آبیاری در روند توسعه ترک‌های ناشی از خشک‌شدگی در خاک‌های شالیزاری

صفحه 173-186

10.22092/ijsr.2016.106719

فاطمه سلحشور دلیوند؛ ناصر دوات‌گر؛ محمدرضا یزدانی؛ امیرحسین ناظمی؛ علی‌اشرف صدرالدینی


مقاله پژوهشی

10. آثار باقی‌مانده آتش‌سوزی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک در یک مرتع در زاگرس مرکزی

صفحه 227-236

10.22092/ijsr.2016.106723

محمد داودی؛ محمدعلی حاج‌عباسی؛ محمدرضا مصدقی؛ مجید ایروانی