تعداد مقالات: 264
126. ارزیابی مدل‌های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در مازندران

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-87

10.22092/ijsr.2017.110346

زهرا نوروزیان عزیزی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ سید مصطفی عمادی؛ فردین صادق زاده


127. اثر ورمی‌کمپوست دامی و زباله شهری بر تغییرات فسفر از منابع مختلف در یک خاک آهکی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 215-229

10.22092/ijsr.2017.113104

محبوبه ضرابی؛ مهسا عصاریها؛ زهرا کلاه‌چی


128. پیش‌بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک‌های استان گیلان با استفاده از مدل‌های هوشمند

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 375-391

10.22092/ijsr.2017.113735

احمد بازوبندی؛ هادی قربانی؛ صمد امامقلی زاده؛ محمد رضا شعیبی نوبریان


129. اثر بیوچار کود گاوی بر ترکیب شیمیایی اسفناج رشد یافته در وضعیت‌های رطوبتی مختلف در یک خاک آهکی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 525-544

10.22092/ijsr.2018.115854

ادریس گویلی؛ سید علی اکبر موسوی؛ علی اکبر کامگار حقیقی


130. اثر زئولیت و منبع نیتروژن بر کاهش آبشویی نیتروژن از یک خاک آهکی زیر کشت ریحان در شرایط گلخانه

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 46-56

10.22092/ijsr.2018.116559

صبا کاویان؛ سید علی اکبر موسوی؛ زهره بوالحسنی؛ صدیقه شراره


131. مقایسه و ارزیابی کارائی مدل‌های RUSLE و RUSLE2 در برآورد هدررفت خاک در دامنه‌های مرتعی حوضه خامسان کردستان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-218

10.22092/ijsr.2018.117041

ناصر خالق پناه؛ مهدی شرفا؛ حسین اسدی؛ منوچهر گرجی؛ مسعود داوری


135. تأثیر کربن آلی، کربنات کلسیم فعال و رس بر فسفر قابل جذب در برخی خاک‌های آهکی استان کرمان

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 181-195

10.22092/ijsr.2019.119759

هدی حسینی؛ مجید فکری؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمودآبادی


136. مشخصات جذب سطحی کادمیم در تعدادی از خاک‌های آهکی ایران

دوره 28، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 65-76

10.22092/ijsr.2014.120152

شیرین شرفبافی؛ کریم شهبازی


138. اثر بیوچار پوسته برنج و باکتری محرک رشد بر عملکرد و ترکیب شیمیایی اسفناج در خاک تحت تنش شوری

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 335-348

10.22092/ijsr.2019.122566.380

زهره بوالحسنی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی؛ مهدی زارعی


139. برآورد دمای روزانه خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 543-556

10.22092/ijsr.2014.100023

کیمیا امیر مرادی؛ امید بهمنی


140. تحلیل مالتی‌فرکتالی بودن توزیع اندازه ذرات خاک و تأثیر پوسته‌های زیستی بر آن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 673-687

10.22092/ijsr.2015.100856

جلیـل کاکه؛ علی‌اصغر ذوالفقاری؛ منوچهر گرجی


144. مقایسه کارایی انواع مالچ سازگار با طبیعت در تثبیت ماسه‌های روان اهواز

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 463-474

10.22092/ijsr.2016.105905

فاطمه فرامهر؛ بیژن خلیلی مقدم؛ احسان شهبازی؛ مجید رهنما


149. بررسی تأثیر جاذب‌های نانوذرات هماتیت و کوپلیمر اکریلیکی بر توزیع اجزاء آرسنیک در خاک

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 89-101

10.22092/ijsr.2017.110350

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمودرضا نیستانی؛ حسین کوهستانی


150. توزیع شکل های فسفر در خاک های جنگلی کلاردشت

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 231-245

10.22092/ijsr.2017.113106

محمدجواد محبی صادق؛ احمد حیدری