تعداد مقالات: 268
51. شاخص درجه زردی و آهن فعال برای ارزیابی تحمل برخی پایه‌های مرکبات به آهک خاک

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 269-284

10.22092/ijsr.2015.103433

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمود سمر


54. تأثیر کاربرد پتاسیم در مراحل مختلف فنولوژی بر عملکرد و کیفیت میوه نارنگی انشو

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 137-148

10.22092/ijsr.2016.106716

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری


58. تأثیر مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و میزان روغن کنجد در منطقه جیرفت

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-176

10.22092/ijsr.2017.113098

آرش صباح؛ فریدون نورقلی پور؛ سید علی غفاری نژاد


59. واکنش عملکرد ارقام کلزا به کوددهی فسفر و کارایی آن در شمال خوزستان

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 339-351

10.22092/ijsr.2017.113725

کامران میرزاشاهی؛ فریدون نورقلی پور


60. اثر زئولیت طبیعی بر جذب مس و منگنز توسط گندم در خاک‌های آلوده مناطق جنگی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 485-495

10.22092/ijsr.2018.115839

علی آزوغ؛ سیدکیوان مرعشی؛ تیمور بابائی نژاد


61. تأثیر بیوچار و شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت باقلا

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-24

10.22092/ijsr.2018.116556

ناهید رضایی؛ فاطمه رزاقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ سید علی اکبر موسوی


62. تعیین دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت بر مبنای پاسخ گیاه آفتاب‌گردان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 165-176

10.22092/ijsr.2018.117039

زهرا کاظمی؛ محمدرضا نیشابوری؛ داوود زارع حقی؛ حسین عسگرزاده


64. واکنش ارقام چغندر‌قند پاییزه به کاربرد نیتروژن و شاخص های کارایی آن

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 443-455

10.22092/ijsr.2019.118554

کامران میرزاشاهی؛ علی رضا پاک نژاد؛ شهرام امیدواری


66. تغییرات مکانی وضعیت حاصلخیزی خاک شالیزارهای بخش جنوبی دشت فومنات

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 141-154

10.22092/ijsr.2019.119756

ناصر دوات‌گر؛ مریم شکوری‌کتیگری؛ لیلا رضائی؛ بهاره دلسوز خاکی؛ حسن شکری واحد؛ مسعود کاووسی


68. اثر نسبت های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد و غلظت عناصر معدنی در برگ سیب ارقام گلاب و گرانی اسمیت

دوره 28، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 265-275

10.22092/ijsr.2014.120336

سلیم محمد سکری؛ مصباح بابالار؛ حسین لسانی؛ محمد‌علی عسکری سرچشمه


69. تأثیر زئولیت و کمپوست گاوی بر جذب کادمیم و برخی عناصر ضروری گندم در خاک آلوده

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 297-306

10.22092/ijsr.2019.126189.442

مینا رشیدی؛ سید کیوان مرعشی؛ تیمور بابائی نژاد


70. پراکنش خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین آماری در دشت دره ویسه کرج

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 511-520

10.22092/ijsr.2014.100020

فاطمه زارعیان؛ جلال محمودی؛ محمدرضا جوادی


73. عوامل تأثیرگذار بر مقاومت فروروی در سه کاربری بایر، زراعی و نیشکر در برخی از خاک‏های خوزستان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 163-174

10.22092/ijsr.2015.102210

فرزاد مرادی؛ زهرا قربانی؛ پرستو میساقی؛ بیژن خلیلی مقدم


74. بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاهی و کمپوست مصرف شده قارچ بر رشد و عملکرد گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 285-296

10.22092/ijsr.2015.103435

علی‌اشرف سلطانی طولارود؛ سید رسول ضیاتبار احمدی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ کاظم خاوازی؛ سولماز فتح العلومی


75. تأثیر بیوچار (زغال زیستی) پوسته شلتوک برنج بر آبشویی نیترات در یک خاک رسی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 127-434

10.22092/ijsr.2016.105902

محمد قربانی؛ حسین اسدی؛ سپیده ابریشم‌کش