کلیدواژه‌ها = پتاسیم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر بیوچار و شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت باقلا

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-24

10.22092/ijsr.2018.116556

ناهید رضایی؛ فاطمه رزاقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ سید علی اکبر موسوی