کلیدواژه‌ها = متغیر کمکی
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از مدل جنگل‌های تصادفی در منطقه آبیک، استان قزوین

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 393-402

10.22092/ijsr.2018.117828

سیدعرفان خاموشی؛ فریدون سرمدیان؛ علی کشاورزی