کلیدواژه‌ها = مدیریت کود و آب
تعداد مقالات: 1
1. تخمین شاخص تغذیه نیتروژن با استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی AquaCrop و HYDRUS در طول دوره رشد ذرت دانه‌ای

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 283-303

10.22092/ijsr.2018.117807

آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ حامد ابراهیمیان؛ مریم وراوی پور