کلیدواژه‌ها = رگرسیون خطی چندگانه گام‌به‌گام
تعداد مقالات: 1
1. اشتقاق و ارزیابی تابع انتقالی طیفی و تابع انتقالی خاک به منظور برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 641-653

10.22092/ijsr.2018.115957

صلاح الدین کریمی؛ مسعود داوری؛ ابراهیم بابائیان