کلیدواژه‌ها = مدل عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS)
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک‌های استان گیلان با استفاده از مدل‌های هوشمند

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 375-391

10.22092/ijsr.2017.113735

احمد بازوبندی؛ هادی قربانی؛ صمد امامقلی زاده؛ محمد رضا شعیبی نوبریان