کلیدواژه‌ها = رقم ساری‌گل
تعداد مقالات: 1
1. اثر زئولیت و سیلیکات کلسیم بر تحمل شوری در دو رقم کلزا

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 353-361

10.22092/ijsr.2017.113730

سید شهریار قریشی اصل؛ حسین زاهدی؛ یونس شرقی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مهرداد مرادی قهدریجانی