کلیدواژه‌ها = RBF
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک‌های استان گیلان با استفاده از مدل‌های هوشمند

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 375-391

10.22092/ijsr.2017.113735

احمد بازوبندی؛ هادی قربانی؛ صمد امامقلی زاده؛ محمد رضا شعیبی نوبریان


2. ارزیابی مدل‌های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در مازندران

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-87

10.22092/ijsr.2017.110346

زهرا نوروزیان عزیزی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ سید مصطفی عمادی؛ فردین صادق زاده