کلیدواژه‌ها = جذب نیتروژن
تعداد مقالات: 3
2. تخمین شاخص تغذیه نیتروژن با استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی AquaCrop و HYDRUS در طول دوره رشد ذرت دانه‌ای

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 283-303

10.22092/ijsr.2018.117807

آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ حامد ابراهیمیان؛ مریم وراوی پور


3. اثر مدیریت مصرف نیتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم دیم با استفاده از نیتروژن-15

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

10.22092/ijsr.2017.109931

محمدحسین سدری؛ احمد گلچین؛ رایحه میرخانی؛ ولی فیضی اصل؛ عادل سی و سه مرده