کلیدواژه‌ها = تثبیت پتاسیم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر بقایای سه گونه گیاهی و بیوچار آنها بر برخی ویژگی‌ها و وضعیت پتاسیم یک خاک آهکی

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-36

10.22092/ijsr.2018.116557

مهدی نجفی قیری؛ حمیدرضا بوستانی؛ علیرضا محمودی


2. شاخص‌های پسماند همدماهای جذب- واجذب پتاسیم در برخی خاک‌های آذربایجان شرقی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 427-442

10.22092/ijsr.2017.109261

عرفان خدری؛ شاهین اوستان؛ عادل ریحانی‌تبار