کلیدواژه‌ها = آمونیوم
تعداد مقالات: 2
1. اثر زئولیت و منبع نیتروژن بر کاهش آبشویی نیتروژن از یک خاک آهکی زیر کشت ریحان در شرایط گلخانه

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 46-56

10.22092/ijsr.2018.116559

صبا کاویان؛ سید علی اکبر موسوی؛ زهره بوالحسنی؛ صدیقه شراره


2. بررسی کارایی DMPP در بازدارندگی نیترات سازی در مقادیر مختلف کاه گندم با استفاده از ردیاب ایزوتوپی 15N

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-31

10.22092/ijsr.2017.109934

میراحمد موسوی شلمانی؛ امیر لکزیان؛ رضا خراسانی؛ کاظم خاوازی؛ سید محمود محاطی