نویسنده = مهناز فیض اله زاده اردبیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان باقیمانده نیترات در سیب زمینی مناطق عمده تولید کشور و میدان مرکزی میوه و تره بار تهران

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 471-482

10.22092/ijsr.2019.118556

مژگان یگانه؛ کامبیز بازرگان؛ مرجان سمائی؛ مهناز فیض اله زاده اردبیلی؛ شیدا طباخیان