نویسنده = محمود شعبانپور شهرستانی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مدل‌های مختلف منحنی مشخصه آب خاک در ارزیابی شاخص کیفیت خاک‌های شالیزاری

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 509-523

10.22092/ijsr.2018.115858

لیلا رضائی؛ سید علی اکبر موسوی؛ ناصر دوات‌گر؛ محمود شعبانپور شهرستانی