نویسنده = ادریس گویلی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بیوچار کود گاوی بر ترکیب شیمیایی اسفناج رشد یافته در وضعیت‌های رطوبتی مختلف در یک خاک آهکی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 525-544

10.22092/ijsr.2018.115854

ادریس گویلی؛ سید علی اکبر موسوی؛ علی اکبر کامگار حقیقی