نویسنده = محمد فیضیان
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نسبی اثرات لجن فاضلاب شهری بر غلظت فلزات سنگین و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک کاهو

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 291-302

10.22092/ijsr.2017.113113

نسترن سهرابی؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی؛ محمد فیضیان؛ عباس ملکی