نویسنده = ناصر هنرجو
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تناسب اراضی و کیفیت حاصلخیزی ذاتی خاک برای کشت برنج در اراضی شالیزاری شهرستان‌های شفت و فومن

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-127

10.22092/ijsr.2018.116566

بهاره دلسوز خاکی؛ ناصر هنرجو؛ ناصر دواتگر؛ احمد جلالیان؛ حسین ترابی گل سفیدی