نویسنده = مجید رهنما
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارایی انواع مالچ سازگار با طبیعت در تثبیت ماسه‌های روان اهواز

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 463-474

10.22092/ijsr.2016.105905

فاطمه فرامهر؛ بیژن خلیلی مقدم؛ احسان شهبازی؛ مجید رهنما