نویسنده = مراد سپهوند
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی ضخامت لایه سطحی خاک به کمک ویژگی‌های پستی و بلندی زمین‌نما در منطقه ریمله استان لرستان

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 415-423

10.22092/ijsr.2019.126817.458

مراد سپهوند؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ کامران افتخاری