نویسنده = ناصر دواتگر
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه روش‌های زمین‌آمار و درختان تصمیم‌گیری تصادفی در پهنه‌بندی شوری خاک در زهک دشت سیستان

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 363-373

10.22092/ijsr.2017.113732

محمدرضا پهلوان‌راد؛ علیرضا اکبری مقدم؛ خداداد ده‌مرده؛ غلامعلی کیخا؛ ناصر دواتگر؛ محمد مهدی طهرانی


3. ارزیابی سه روش زمین‌آماری در تخمین برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و تأثیر تراکم نمونه‌برداری بر پارامترهای تغییرنما

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 457-473

10.22092/ijsr.2017.109263

چنگیز سعدی‌پور؛ محسن رود‌پیما؛ علیداد کرمی؛ ناصر دواتگر؛ سیده مریم صلاح‌الدین


4. ارزیابی تأثیر آلودگی نفتی بر شدت آب‌گریزی خاک در بختیاردشت اصفهان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 359-369

10.22092/ijsr.2015.103509

نسرین سعادتی؛ ناصر دواتگر؛ محسن رودپیما؛ محمدرضا مصدقی؛ عبدالامیر بستانی