نویسنده = ناصر حافظی‌مقدس
تعداد مقالات: 1
1. الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستان

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-103

10.22092/ijsr.2015.101396

روح‌الله میرزایی؛ هادی قربانی؛ ناصر حافظی‌مقدس