نویسنده = محمد پسندیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت فسفر خاک در اراضی کشاورزی پارس‌آباد مغان

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 361-372

10.22092/ijsr.2018.117825

محمد پسندیده؛ محمد‌جعفر ملکوتی؛ زهرا محمداسماعیل؛ کریم شهبازی