نویسنده = نورایر تومانیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش‌های درون‌یابی برای تعیین پراکنش مکانی کربن آلی و نیتروژن خاک در اراضی منطقه لنجانات استان اصفهان

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 349-361

10.22092/ijsr.2019.125196.431

مهرداد رضایی فرد؛ حسین شریعتمداری؛ نورایر تومانیان؛ جواد عسکری مارنانی؛ علی اکبر زارع